One step sparring by JovanMUST SEE Ouchhhhh.............

Người đăng: Jess Mak vào Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Performed by Jovan of OMAC, posted by Jess Mak, OMAC Taekwondo, February 28, 2013.